Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R9R4R6R4R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 8584:2010
Năm ban hành 2010

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Tiệt khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khỏe - Chất chỉ thị hóa học - Hướng dẫn lựa chọn, sử dụng và trình bày kết quả
Tên tiếng Anh

Title in English

Sterilization of health care products - Chemical indicators - Guidance for selection, use and interpretation
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 15882:2008
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

11.080 - Thanh trùng
Số trang

Page

41
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 164,000 VNĐ
Bản File (PDF):492,000 VNĐ
Quyết định công bố

Decision number

2606/QĐ-BKHCN , Ngày 26-11-2010
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Viện Trang thiết bị và Công trình y tế