Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R0R9R4R1R4R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 8522:2010
Năm ban hành 2010

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Đệm không khí cứu người 20m và 45m
Tên tiếng Anh

Title in English

Safety air cushions 20m and 45m
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.220.30 - Thiết bị chữa cháy
Số trang

Page

10
Giá:

Price

50,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho hai loại đệm không khí cứu người được bơm nén không khí liên tục bằng quạt điện (sau đây gọi là đệm không khí cứu người) dùng làm phương tiện cứu người có độ cao sử dụng lớn nhất là 20 m và 45 m khi xảy ra cháy hoặc các trường hợp khẩn cấp khác
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 1597-1:2006, Cao su, lưu hóa hoặc nhiệt dẻo-Xác định độ bền xé rách-Phần 1:Mẫu thử dạng quần, góc và cong lưỡi liềm.
TCVN 1754:1986, Vải dệt thoi-Phương pháp xác định độ bền kéo đứt và độ giãn đứt.
TCVN 4509:2006, Cao su, lưu hóa hoặc nhiệt dẻo-Xác định các tính chất ứng suất giãn dài khi kéo.
TCVN 4638:1988, Vật liệu giả da-Phương pháp xác định độ bền kết dính.
ASTM D 2863, Standard Test Method for Measuring the Minimum Oxygen Concentration to Suport Candle-like Combustion of plastic (Oxygen Index) (Phương pháp đo nồng độ oxy tối thiểu tạo sự đốt cháy nhựa dẻo (Chỉ số oxy)).
ASTM D 5807-08, Standard Practice for Evaluating the Overpressurization Characteristics of Inflatable Restraint Cushions (Phương pháp thực hành tiêu chuẩn để đánh giá các đặc tính tăng áp quá mức của các đệm giảm chấn bơm hơi).
Quyết định công bố

Decision number

2094/QĐ-BKHCN , Ngày 06-10-2010