Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R1R3R9R7*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 8215:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Công trình thủy lợi - Thiết bị quan trắc
Tên tiếng Anh

Title in English

Hydraulic structure - Monitoring equipment
Thay thế cho

Replace

TCVN 8215:2019
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

93.160 - Xây dựng thủy lợi
Số trang

Page

56
Giá:

Price

224,000 VNĐ
Quyết định công bố

Decision number

2064/QĐ-BKHCN , Ngày 06-08-2021
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam