Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R8R9R8R9R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 8184-8:2009
Năm ban hành 2009

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 8
Tên tiếng Anh

Title in English

Water quality - Vocabulary - Part 8
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 6107-8:1993; ISO 6107-8:1993 AMD 1:2001
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.060.01 - Chất lượng nước nói chung
01.040.13 - Bảo vệ môi trường và sức khỏe. An toàn (Từ vựng)
Số trang

Page

25
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):300,000 VNĐ
Quyết định công bố

Decision number

2935/QĐ-BKHCN , Ngày 21-12-2009