Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R8R6R7R8R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 8148:2009
Năm ban hành 2009

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Bơ - Xác định hàm lượng muối
Tên tiếng Anh

Title in English

Butter - Determination of salt content
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 1738:2004
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.100.20 - Bơ. Phomat
Số trang

Page

10
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):120,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng muối trong bơ. Phương pháp này áp dụng cho tất cả các loại sản phẩm bơ chứa hàm lượng muối lớn hơn 0,1 % khối lượng.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7149-1:2002 (ISO 385-1:1984)1) Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh-Buret-Phần 1:Yêu cầu chung
TCVN 7151 (ISO 648), Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh-Pipet một mức.
ISO 4788, Laboratory glassware-Graduated measuring cylinders (Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh-Ống đong chia độ).
Quyết định công bố

Decision number

2729/QĐ-BKHCN , Ngày 01-12-2009

FB Chat.txt