Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R1R6R3R4R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 8026-2:2013
Năm ban hành 2013

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Quá trình vô khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khỏe - Phần 2: Sự lọc - 20
Tên tiếng Anh

Title in English

Aseptic processing of health care products -- Part 2: Filtration
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 13408-2:2003
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

11.080.01 - Thanh trùng và khử trùng nói chung
Số trang

Page

12
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):144,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với lọc tiệt khuẩn được coi là một phần của quá trình vô khuẩn các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Đồng thời đưa ra hướng dẫn cho người sử dụng bộ lọc các yêu cầu chung trong việc lắp đặt, đánh giá xác nhận và hoạt động thường quy của quá trình lọc tiệt khuẩn được sử dụng trong xử lý vô khuẩn các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.
Tiêu chuẩn này khôn áp dụng để loại bỏ virus. Lọc tiệt khuẩn không áp dụng cho các dịch thử chứa các phần tử có thành phần tác động lớn hơn kích thước lỗ của bộ lọc (ví dụ các vắc-xin giảm động lực toàn bộ tế bào)
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 8026-1:2010 (ISO 13408-1:2008), Quy trình vô khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khỏe-Phần 1:Yêu cầu chung
ISO/TS 1139:2001, Sterilization of health care products-Vocabulary (Tiệt khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khỏe-Từ vựng)