Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R8R5R7R8R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 8023:2009
Năm ban hành 2009

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Trang thiết bị y tế - Áp dụng quản lý rủi ro đối với trang thiết bị y tế
Tên tiếng Anh

Title in English

Medical devices - Application of risk management to medical devices
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 14971:2007
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

11.040.01 - Thiết bị y tế nói chung
Số trang

Page

103
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 412,000 VNĐ
Bản File (PDF):1,236,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định quy trình để nhà sản xuất nhận biết những nguy cơ đi kèm với các trang thiết bị y tế, kể cả trang thiết bị y tế in vitro (IVD), ước lượng và đánh giá được những rủi ro liên quan, hạn chế những rủi ro này và giám sát hiệu lực của việc kiểm soát rủi ro.
Những yêu cầu của tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả các giai đoạn của vòng đời trang thiết bị y tế.
Tiêu chuẩn này không áp dụng với các quyết định khám chữa bệnh.
Tiêu chuẩn này không quy định mức độ rủi ro chấp nhận được.
Tiêu chuẩn này không đòi hỏi nhà sản xuất phải có một hệ thống quản lý chất lượng đang hoạt động. Tuy nhiên, quản lý rủi ro có thể là một bộ phận trọn bộ của hệ thống quản lý chất lượng.
Quyết định công bố

Decision number

894/QĐ-BKHCN , Ngày 27-05-2009