Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R8R9R1R6R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 8006-6:2009
Năm ban hành 2009

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Giải thích các dữ liệu thống kê - Phần 6: Xác định khoảng dung sai thống kê
Tên tiếng Anh

Title in English

Statistical interpretation of data - Part 6: Determination of statistical tolerance intervals
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 16269-6:2005
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.120.30 - Áp dụng các phương pháp thống kê
Số trang

Page

38
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 200,000 VNĐ
Bản File (PDF):456,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này mô tả các quy trình thiết lập khoảng dung sai chứa ít nhất một tỷ lệ quy định của tổng thể ứng với mức tin cậy quy định. Tiêu chuẩn này đưa ra cả khoảng dung sai thống kê một phía và hai phía, trong đó khoảng dung sai một phía có giới hạn trên hoặc giới hạn dưới, còn khoảng dung sai hai phía có cả giới hạn trên và giới hạn dưới. Hai phương pháp được đề cập trong tiêu chuẩn này là phương pháp tham số đối với trường hợp đặc trưng nghiên cứu có phân bố chuẩn và phương pháp phi tham số đối với trường hợp chỉ biết là phân bố liên tục.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
ISO 3534-1, Statistics-Vocabulary and symbols-Part 1:Probability and general statistical terms (Thống kê-Từ vựng và ký hiệu-Phần 1:Thuật ngữ chung về xác suất và thống kê)
ISO 3534-2:2006, Statistics-Vocabulary and symbols-Part 2:Applied statistics (Thống kê-Từ vựng và ký hiệu-Phần 2:Thống kê ứng dụng)
Quyết định công bố

Decision number

242/QĐ-BKHCN , Ngày 24-02-2009