Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R8R2R3R7R2*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7790-3:2008
Năm ban hành 2008

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính - Phần 3: Quy trình lấy mẫu lô cách quãng
Tên tiếng Anh

Title in English

Sampling procedures for inspection by attributes - Part 3: Skip-lot sampling procedures
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 2859-3:2005
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.120.30 - Áp dụng các phương pháp thống kê
Số trang

Page

41
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 164,000 VNĐ
Bản File (PDF):492,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định chung về qui trình lấy mẫu lô cách quãng để kiểm tra nghiệm thu định tính. Mục đích của các qui trình này là cung cấp cách thức để giảm thiểu công sức kiểm tra các sản phẩm có chất lượng cao do các người cung ứng đã có hệ thống đảm bảo chất lượng thỏa đáng và kiểm soát chất lượng hiệu quả giao nhận. Việc giảm thiểu công sức kiểm tra đạt được bằng cách xác định ngẫu nhiên, với xác suất qui định, xem lô hàng có được chấp nhận mà không cần kiểm tra hay không. Qui trình này mở rộng nguyên tắc lựa chọn mẫu ngẫu nhiên đã được đề cập trong TCVN 7790-1 (ISO 2859-1) để chọn lô ngẫu nhiên.
Qui trình lấy mẫu lô cách quãng qui định trong tiêu chuẩn này thích hợp để kiểm tra
a) các thành phẩm, như sản phẩm hoàn chỉnh hoặc cụm lắp ráp nhỏ,
b) thành phần và nguyên liệu thô,
c) vật liệu trong quá trình,…
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7790-1:2007 (ISO 2859-1:1999), Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính – Phần 1:Chương trình lấy mẫu được xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô
ISO 3534-1, Statistics – Vocabulary and symbols – Part 1:Probability and general statistical terms (Thống kê – Từ vựng và ký hiệu – Phần 1:Thuật ngữ chung về xác suất và thống kê)
ISO 3534-2, Statistics – Vocabulary and symbols – Part 2:Applied statistics (Thống kê – Từ vựng và ký hiệu – Phần 2:Thống kê ứng dụng)
Quyết định công bố

Decision number

2959/QĐ-BKHCN , Ngày 30-12-2008