Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R1R9R8R6R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7722-2-22:2013
Năm ban hành 2013

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Đèn điện - Phần 2-22: Yêu cầu cụ thể - Đèn điện dùng cho chiếu sáng khẩn cấp
Tên tiếng Anh

Title in English

Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 60598-2-22:2008 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

29.140.40 - Ðèn huỳnh quang
Số trang

Page

31
Giá:

Price

200,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với đèn điện dùng cho chiếu sang khẩn cấp được sử dụng với các nguồn sáng bằng nguồn điện khẩn cấp không lớn hơn 1 000 V.
Tiêu chuẩn này không đề cập đến các ảnh hưởng của sự suy giảm điện áp không khẩn cấp trên các đèn điện có lắp bóng đèn phóng điện áp suất cao.
Tiêu chuẩn này cũng đưa ra các yêu cầu liên quan và các thử nghiệm phải thực hiện và tuân thủ đối với các bộ điều khiển, như quy định trong IEC 60924, có thêm các cơ cấu như cơ cấu điều khiển từ xa, cơ cấu chỉ thị, cơ cấu chuyển đổi nguồn, v.v…
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 4255:2008 (IEC 60529:2001), Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (Mã IP)
TCVN 6482 (IEC 60155), Tắcte chớp sáng dùng cho bóng đèn huỳnh quang
TCVN 7722-1 (IEC 60598-1), Đèn điện – Phần 1:Yêu cầu chung và thử nghiệm
TCVN 7447-5-56 (IEC 60364-5-56), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5:Chọn và lắp đặt thiết bị điện – Chương 56:Dịch vụ an toàn
IEC 60073, Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification – Coding principles for indication devices and actuators (Nguyên tắc cơ bản và nguyên tắc an toàn đối với giao diện người-máy, ghi nhãn và nhận biết – Nguyên tắc mã hóa đối với thiết bị chỉ thị và cơ cấu tác động).
IEC 60079, Electrical apparatus for, explosive gas atmospheres (Thiết bị điện dùng trong khí quyển có khí nổ)
IEC 60285, Alkaline secondary cells and batteries – Sealed nickel – cadmium cylindrical rechageable single cells (Pin và acqui kiềm thứ cấp – Pin đơn nạp lại được hình trụ niken – cadmi gắn kín)
IEC 60742, Isolating transformers and safety isolating transformers – Requirements (Máy biến áp cách ly và máy biến áp cách ly an toàn – Các yêu cầu)
IEC 60896-2, Stationary lead-acid batteries-General requirements and test methods – Part 2:Valve regulated types (Acqui chì – axit tĩnh tại – Yêu cầu chung và các phương pháp thử nghiệm –Phần 2:Kiểu được điều chỉnh bằng van)
IEC 60924, D.C supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps – General and safety requirements (Balát điện tử dùng nguồn một chiều dùng cho bóng đèn huỳnh quang dạng ống – Yêu cầu chung và yêu cầu an toàn)
IEC 60928, Auxiliaries for lamps – A.C.supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps-General and safety requirements (Phụ kiện dùng cho bóng đèn – Balát điện tử dùng nguồn xoay chiều dùng cho bóng đèn huỳnh quang dạng ống)
IEC 61046, DC or AC supplied electric step-down convertors for filament lamps-General and safety requirements (Bộ chuyển đổi giảm áp được cấp nguồn một chiều hoặc xoay chiều dùng cho bóng đèn sợi đốt – Yêu cầu chung và yêu cầu an toàn)
IEC 61056-1, Portable lead-acid cells and batteries (valve regulated types) – Part 1:General requirements, functional characteristics – Method of test (Pin và acqui chì – axit di dộng (kiểu được điều chỉnh bằng van) – Phần 1:Yêu cầu chung, đặc tính hoạt động – Phương pháp thử nghiệm)
ISO 3864, Safety colour and safety signs (Màu an toàn và dấu hiệu an toàn)
Quyết định công bố

Decision number

1334/QĐ-BKHCN , Ngày 31-05-2013