Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R0R6R6R1R1R2*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7435-2:2004
Năm ban hành 2004

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phòng cháy, chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy - Phần 2: kiểm tra và bảo dưỡng
Tên tiếng Anh

Title in English

Fire protection - Portable and wheeled fire extinguishers - Part 2: Inspection and maintenance
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 11602-2:2000 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.220.30 - Thiết bị chữa cháy
Số trang

Page

23
Giá:

Price

150,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn quy định việc kiểm tra, bảo dưỡng và thử định kỳ các bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy.

Bình chữa cháy xách tay được xác định là phương tiện ban đầu để chữa cháy trong phạm vi giới hạn. Các bình chữa cháy xách tay vẫn cần thiết ngay cả khi đã được trang bị hệ thống Sprinklers tự động, hệ thống chữa cháy vách tường hoặc cả thiết bị chữa cháy cố định.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho hệ thống được lắp đặt cố định để dập tắt đám cháy, mặc dù các bộ phận của hệ thống đó có thể di chuyển được (như vòi phun hoặc lăng phun được gắn với bộ phận cung cấp chất chữa cháy.)

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các bình chữa cháy sử dụng trên máy bay, tàu thuỷ và phương tiện giao thông đường bộ.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 6100 (ISO 5923), Phòng cháy chữa cháy-Chất chữa cháy-Các bon đioxít.
TCVN 6154:1996, Bình chịu áp lực-Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo-Phương pháp thử.
TCVN 6156:1996, Bình chịu áp lực-Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sữa chữa. Phương pháp thử.
ISO 7201-1, Fire protection-Fire extinguishing media-Halogenated hydrocacbons-Part1 Specifcations for halon 1211 and halon 1301(Phòng cháy chữa cháy-Chất chữa cháy-Hydrocácbon được halogen hoá-Phần 1:Yêu cầu kỹ thuật với halon 1211 và halon 1301).
ISO 7201-2, Fire protection-Fire extinguishing media-Halogenated hydrocacbons-Part2:Code of practice for safe handing and tranfer procedures of halon 1211 and 1301:(Phòng cháy chữa cháy-Chất chữa cháy-Hydrocácbon được halongen hoá-Phần 2:Quy phạm thực hành đối với quy trình vận chuyển và sắp xếp halon 1211 và halon 1311).
TCVN 7435- (ISO 11602-1), Phòng cháy chữa cháy-Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy-Phần 1:Lựa chọn và bố trí.
Quyết định công bố

Decision number

2733/ QĐ/ BKHCN , Ngày 09-12-2008