Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R6R2R8R9R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7271:2003
Năm ban hành 2003

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô - Phân loại theo mục đích sử dụng
Tên tiếng Anh

Title in English

Road vehicles - Motor vehicles - Classification in purpose of use
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

43.100 - Xe ca hành khách. Xe tải lón có mui và xe moóc nhẹ
Số trang

Page

17
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):204,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định việc phân loại ô tô theo mục đích sử dụng đối với ô tô chở người, ô tô chở hàng và ô tô chuyên dùng.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 6211:2003 (ISO 3833:1977), Phương tiện giao thông đường bộ-Kiểu-Thuật ngữ và định nghĩa.
ISO 7656:1993, Commercial road vehicles-Dimensional codes (Ô tô chở hàng-Mã kích thước)
Quyết định công bố

Decision number

26/2003/QĐ-BKHCN