Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R6R0R0R2R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7138:2002
Năm ban hành 2002

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thịt và sản phẩm thịt - Định lượng Pseudomonas spp
Tên tiếng Anh

Title in English

Meat and meat products - Enumeration of Pseudomonas spp -
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 13720:1995
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.120.10 - Thịt và sản phẩm thịt
Số trang

Page

14
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):168,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này mô tả phương pháp định lượng Pseudomonas spp. có trong thịt và sản phẩm thịt, kể cả thịt gia cầm.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 6404:1998 (ISO 7218), Vi sinh vật trong thực phẩm và trong thức ăn gia súc – Nguyên tắc chung về kiểm tra vi sinh vật.
TCVN 6507:1999 (ISO 6887:1983), Vi sinh vật học – Hướng dẫn chung về chuẩn bị các dung dịch pha loãng để kiểm tra vi sinh vật.
TCVN 4833 – 2:2002 (ISO 3100-2:1988), Thịt và sản phẩm thịt – Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử-Phần 2:Chuẩn bị mẫu thử để kiểm tra vi sinh vật.
Quyết định công bố

Decision number

2125/QĐ/ BKHCN , Ngày 25-09-2008