Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R5R5R5R5*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 6651:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Chất lượng đất – Xác định đặc tính giữ nước – Phương pháp phòng thử nghiệm
Tên tiếng Anh

Title in English

Soil quality – Determination of the water – retention characteristic – Laboratory methods
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 11274:2019 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.080.40 - Ðặc tính thuỷ học của đất
Số trang

Page

26
Giá:

Price

150,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định các phương pháp trong phòng thử nghiệm để xác định đặc tính giữ nước của đất.
Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng để đo các quá trình có dạng đường cong khô hoặc đường cong giải hấp.
Bốn phương pháp trình bày ở đây dùng cho từng dải đối với áp suất nước của đất, đó là:
a) Phương pháp dùng tấm hút bằng cát, kao lanh hoặc sứ để xác định áp suất mao quản từ 0 kPa đến - 50 kPa;
b) Phương pháp dùng tấm xốp cùng với bộ buret để xác định áp suất mao quản từ 0 kPa đến - 20 kPa;
c) Phương pháp sử dụng khí nén cùng với thiết bị chiết áp suất bằng bản mỏng để xác định áp suất mao quản từ -5 kPa đến -1500 kPa;
d) Phương pháp sử dụng khí nén cùng với các buồng màng áp suất để xác định áp suất mao quản từ -33 kPa đến -1500 kPa.
Các hướng dẫn được đưa ra để lựa chọn phương pháp phù hợp nhất cho từng trường hợp cụ thể.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
Quyết định công bố

Decision number

3426/QĐ-BKHCN , Ngày 28-12-2021
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 190 - Chất lượng đất