Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R5R1R6R9R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 6554:1999
Năm ban hành 1999

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Ngũ cốc, đậu đỗ và các sản phẩm từ ngũ cốc và đậu đỗ - Đếm vi khuẩn, nấm men và nấm mốc
Tên tiếng Anh

Title in English

Cereals, pulses and derived products - Enumeration of bacteria, yeasts and moulds
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 7698 :1990
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

07.100.30 - Vi sinh học thực phẩm
Số trang

Page

14
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):168,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đếm vi khuẩn, nấm men, nấm mốc trong ngũ cốc, đậu đỗ và các sản phẩm nhận được trực tiếp từ chúng (bột mì, các hạt, cám,v..v.)

Cần áp dụng các tiêu chuẩn hướng dẫn chung đặc biệt là ISO 79541 do tiểu ban kỹ thuật 9, vi sinh vật biên soạn thuộc ISO /TC 34, Nông sản thực phẩm.

Cần tham khảo ISO 72182 về thực hành phòng thí nghiệm tốt đối với việc kiểm tra vi sinh vật.

Chú thích 1 - Do bản chất của nấm men và nấm mốc, việc đếm số lượng chúng có những sai lệch nhất định.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 5451:91 (ISO 950), Ngũ cốc-Lấy mẫu (dạng hạt)
ISO 2170:1980, Ngũ cốc và đậu đỗ-Lấy mẫu sản phẩm dạng nghiền
TCVN:1999 ISO 6887:1983, Vi sinh vật học-Hướng dẫn chung về chuẩn bị dung dịch pha loãng để kiểm tra vi sinh.
Quyết định công bố

Decision number

2920/QĐ-BKHCN , Ngày 05-04-2018