Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R3R1R8R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 6355-3:2009
Năm ban hành 2009

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Gạch xây - Phương pháp thử - Xác định c­ường độ uốn
Tên tiếng Anh

Title in English

Bricks - Test methods
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

91.100.25 - Sản phẩm gốm xây dựng
Số trang

Page

24
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):288,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan, đối với các loại gạch xây.
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ nén cho các loại gạch xây.
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ uốn cho các loại gạch xây.
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ hút nước cho các loại gạch đất sét nung. Tiêu chuẩn nμy không áp dụng cho gạch đất sét không nung.
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khối lượng thể tích cho các loại gạch xây.
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ rỗng cho các loại gạch xây.
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định vết tróc nở ra do vôi đối với các loại gạch xây làm từ đất sét nung. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các sản phẩm gốm thô khác.
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định sự thoát muối hoà tan có trong các loại gạch xây làm từ đất sét nung.
Quyết định công bố

Decision number

3108/QD-BKHCN , Ngày 31-12-2009