Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R0R6R9R7R3R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 6305-11:2006
Năm ban hành 2006

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phòng cháy, chữa cháy - Hệ thống sprinkler tự động - Phần 11: Yêu cầu và phương pháp thử đối với giá treo ống
Tên tiếng Anh

Title in English

Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 11: Requirements and test methods for pipe hangers
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 6182-11:2003 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.220.30 - Thiết bị chữa cháy
Số trang

Page

19
Giá:

Price

100,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về tính năng, phương pháp thử và ghi nhãn đối với giá treo ống.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
ISO 1460, Metallic coatings-Hot dip galvanized coating on ferrous material-Gravimetric determination of the mass per unit area (Lớp phủ kim loại-Mạ kẽm nóng trên vật liệu sắt-Xác định khối lượng trên một đơn vị diện tích bằng phương pháp trọng lực).
ISO 2064, Metallic and other inorganic coatings-Definitions and conventions concerning the measurements of thickness (Lớp phủ kim loại và các lớp phủ vô cơ khác-Các định nghĩa và quy ước về các phép đo chiều dầy).
TCVN 5878 (ISO 2178), Lớp phủ không từ tính trên chất nền từ tính-Đo chiều dầy lớp phủ-Phương pháp từ tính.
ISO 3575:1996, Continuous hot-dip zinc-coated carbon steel sheet of commercial, lock-forming and drawing qualities (Thép tấm các bon mạ kẽm nóng liên tục có chất lượng mang tính thương mại ở trạng thái cán và kéo tạo hình).
TCVN 6525 (ISO 4998:1996), Thép tấm các bon kết cấu mạ kẽm nhúng nóng liên tục.
ASTM 8568, Standard test method for measurement of coating thickness by X-ray spectrometry (Phương pháp thử tiêu chuẩn để đo chiều dầy lớp phủ bằng phương pháp trắc phổ tia X).
Quyết định công bố

Decision number

2735/QĐ-BKHCN , Ngày 09-12-2008