Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R4R5R9R5R7*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 6101:1996
Năm ban hành 1996

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thiết bị chữa cháy - Hệ thống chữa cháy cacbon đioxit - Thiết kế và lắp đặt
Tên tiếng Anh

Title in English

Fire protection equipment - Carbon dioxide extinguishing systems for use on premises - Design and installation
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 6183:1990
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.220.30 - Thiết bị chữa cháy
Số trang

Page

44
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 176,000 VNĐ
Bản File (PDF):528,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu về thiết kế và lắp đặt những hệ thống chữa cháy cacbon dioxit cố định sử dụng trong nhà. Những yêu cầu này không áp dụng đối với các hệ thống chữa cháy trên tàu thủy, máy bay, trên xe chữa cháy lưu động, hoặc cho các hệ thống dưới lòng đất trong công nghiệp khai mỏ, cũng như đối với các hệ thống làm trơ trước bằng cacbon dioxit.

Tiêu chuẩn này không quy định thiết kế các hệ thống dùng ở nơi có chỗ hở không đóng kín được vượt quá diện tích đã quy định và ở nơi mà chỗ hở có thể chịu ảnh hưởng do tác động của gió. Hướng dẫn chung về các thủ tục phải tuân thủ trong các trường hợp như vậy được trình bày trong 15.6.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
ISO 1182:1983, Thử cháy – Vật liệu xây dựng – Thử khả năng không cháy.
ISO 4200:1985, Ống thông thường và ống thép, hàn và không hàn – Các bảng tổng quát về kích thước và khối lượng trên một đơn vị chiều dài.
ISO 834:1975, Thử tính chịu lửa – Cấu kiện của vật liệu xây dựng.
TCVN 6100:1996 (ISO 5923:1984), Phòng cháy chữa cháy – Chất chữa cháy – Cacbon dioxit.
Quyết định công bố

Decision number

2729/QĐ-BKHCN , Ngày 09-12-2008
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 21 - Thiết bị phòng cháy chữa cháy