Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R4R5R5R1R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 6067:1995
Năm ban hành 1995

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Xi măng poocăng bền sunfat - Yêu cầu kỹ thuật
Tên tiếng Anh

Title in English

Sulphate resisting portland cement - Technical requirements
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

91.100.10 - Xi măng. Thạch cao. Vữa
Số trang

Page

5
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):60,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại xi măng pooc lăng bền sunphát sử dụng cho các công trình xây dựng trong môi trường xâm thực sunphát.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 4787:1980, Xi măng – Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử
TCVN 4029:1985, Xi măng – Yêu cầu chung , phương pháp thử cơ lí
TCVN 4030:1985, Xi măng – Phương pháp xác định độ mịn của bột xi măng
TCVN 4032:1985, Xi măng – Phương pháp xác định giới hạn bền uốn và nén.
Quyết định công bố

Decision number

1728/QĐ-TĐC , Ngày 11-10-1995