Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R2R1R6R4R7*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 4029:1985
Năm ban hành 1985

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Xi măng - Yêu cầu chung về phương pháp thử cơ lý
Tên tiếng Anh

Title in English

Cements - Test methods - General requirements
Thay thế cho

Replace

TCVN 140-64,phần 1.
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

91.100.10 - Xi măng. Thạch cao. Vữa
Lĩnh vực chuyên ngành

Specialized field

5.1.1.3 - Phương pháp thử của xi măng
Số trang

Page

2
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):24,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn quy định những yêu cầu chung khi thử cơ lý các loại xi măng về các chỉ tiêu cơ bản:
a) Độ mịn của bột ximăng;
b) Độ đảo tiêu chuẩn và thời gian đông kết của hồ ximăng;
c) Tính ổn định thể tích của hồ ximăng;
d) Giới hạn bề uốn và nén của các mẫu chế tạo từ vữa ximăng.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 1966:1977 về khí hậu chuẩn dùng trong đo lường và thử nghiệm.