Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R4R3R9R9R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 5699-2-96:2016
Năm ban hành 2016

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2 – 96: Yêu cầu cụ thể đối với phần tử gia nhiệt dạng tấm uốn được dùng để làm ấm phòng
Tên tiếng Anh

Title in English

Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2– 96: Particular requirements for flexible sheet heating elements for room heating
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 60335-2-96:2009
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.120 - An toàn gia đình
97.040.50 - Thiết bị nhà bếp nhỏ
Số trang

Page

45
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 180,000 VNĐ
Bản File (PDF):540,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Điều này của Phần 1 được thay bằng:
Tiêu chuẩn này quy định về an toàn của phần tử gia nhiệt dạng tấm uốn đƣợc được thiết kế để lắp
trong tòa nhà để làm ấm phòng mà nó được đặt vào, có điện áp danh định không lớn hơn 250 V đối
với hệ thống lắp đặt một pha và 480 V đối với hệ thống lắp đặt khác.
Phần tử gia nhiệt dạng tấm uốn đƣợc được chuyển thành khối gia nhiệt được lắp trong tòa nhà
phù hợp với hướng dẫn sau khi đạt được mức yêu cầu về bảo vệ chống các rủi ro.
CHÚ THÍCH 101: Cần chú ý:
– ở nhiều quốc gia, áp dụng các quy tắc đi dây khác;
– đối với khối gia nhiệt được thiết kế để sử dụng trên xe, tàu thủy hoặc máy bay có thể cần có yêu cầu bổ
sung;
– các cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng, y tế, bảo hộ lao động
và các cơ quan chức năng tương tự có thể quy định các yêu cầu bổ sung.
CHÚ THÍCH 102: Tiêu chuẩn này không áp dụng cho:
– khối gia nhiệt được thiết kế riêng cho mục đích công nghiệp;
– khối gia nhiệt được thiết kế để sử dụng ở những nơi có điều kiện môi trường đặc biệt, như không khí có
chứa chất ăn mòn hoặc dễ cháy nổ (bụi, hơi hoặc khí);
– chăn, gối và các thiết bị gia nhiệt uốn được tương tự (TCVN 5699– 2– 17 (IEC 60335– 2– 17));
– giầy ủ chân và thảm sưởi chân (TCVN 5699– 2– 81 (IEC 60335– 2– 81));
– thiết bị gia nhiệt được thiết kế để sử dụng bên dưới thảm;
– thiết bị gia nhiệt uốn được được kết hợp trong thiết bị khác.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7447-7-701 (IEC 60364-7-701), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp-Phần 7-701:Yêu cầu cụ thể đối với
IEC 60884-1:19952, Plugs and socket-outlet for household and similar purposes-Part 1:General
ISO 3864-1, Graphical symbols-Safety colours and safety signs-Part 1:Design principles for safety
Quyết định công bố

Decision number

4273/QĐ-BKHCN , Ngày 30-12-2016