Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R1R9R5R9R7*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 5699-2-81:2013
Năm ban hành 2013

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-81: Yêu cầu cụ thể đối với giầy ủ chân và thảm sưởi chân
Tên tiếng Anh

Title in English

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-81: Particular requirements for foot warmers and heating mats
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 60335-2-81:2012
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.120 - An toàn gia đình
97.100.10 - Thiết bị gia nhiệt dùng điện
Số trang

Page

28
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):336,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Điều này của Phần 1 được thay bằng:
Tiêu chuẩn này qui định về an toàn của giầy ủ chân và thảm sưởi chân bằng điện dùng trong gia đình và các mục đích tương tự, điện áp danh định không được lớn hơn 250 V.
Thiết bị không nhằm sử dụng bình thường trong gia đình nhưng đôi khi có thể là nguồn gây nguy hiểm cho công chúng, ví dụ như các thiết bị được thiết kế để những người không có chuyên môn sử dụng trong các cửa hiệu, trong ngành công nghiệp nhẹ và trong các trang trại, cũng thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.
Ở chừng mực có thể, tiêu chuẩn này đề cập đến các mối nguy hiểm thường gặp mà thiết bị có thể gây ra cho mọi người ở bên trong và xung quanh nhà ở. Tuy nhiên, nói chung tiêu chuẩn này không xét đến
- những người (kể cả trẻ em) mà
● năng lực cơ thể, giác quan hoặc tinh thần, hoặc
● thiếu kinh nghiệm và hiểu biết
làm cho họ không thể sử dụng thiết bị một cách an toàn khi không có sự giám sát hoặc hướng dẫn;
- trẻ em đùa nghịch với thiết bị.
CHÚ THÍCH 101; Cần lưu ý
- đối với thiết bị được thiết kế để sử dụng trên xe, tàu thủy hoặc máy bay, có thể cần các yêu cầu bổ sung;
- các cơ quan có thẩm quyền về y tế, bảo hộ lao động và các cơ quan có thẩm quyền tương tự có thể qui định các yêu cầu bổ sung.
CHÚ THÍCH 102: Tiêu chuẩn này không áp dụng cho:
- thiết bị được thiết kế dành riêng để sử dụng dưới sự giám sát về y tế;
- chăn điện và gối điện (TCVN 5699-2-17 (IEC 60335-2-17));
- thảm gia nhiệt bằng điện;
- thiết bị gia nhiệt bằng điện dùng trong gây giống và chăn nuôi động vật (TCVN 5699-2-71 (IEC 60335-2-71)).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
IEC 60320-1:2001 (sửa đổi 1:2001)[1] Appliance couplers for household and similar general purposes-Part 1:General requirements (Bộ nối thiết bị dùng trong gia đình và các mục đích chung tương tự-Phần 1-Yêu cầu chung)
ISO 2439, Polymeric materials, cellular flexible. Determination of hardness (indentation technique) (Vật liệu polyme, cenlulo uốn được. Xác định độ cứng (kỹ thuật vết lõm)
Quyết định công bố

Decision number

4247/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2013
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/E 2 - Thiết bị điện dân dụng