Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R0R7R7R2R4R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 5699-2-8:2007
Năm ban hành 2007

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-8: Yêu cầu cụ thể đối với máy cạo râu, tông đơ điện và thiết bị tương tự
Tên tiếng Anh

Title in English

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 60335-2-8:2005 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

97.170 - Thiết bị chăm sóc con người
Số trang

Page

17
Giá:

Price

100,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Điều này của Phần 1 được thay bằng:
Tiêu chuẩn này qui định về an toàn đối với máy cạo râu, tông đơ điện và các thiết bị tương tự được thiết kế để dùng trong gia đình và các mục đích tương tự, có điện áp danh định không lớn hơn 250V.
CHÚ THÍCH 101: Ví dụ về các thiết bị tương tự như máy sửa móng tay và sửa móng chân.
Thiết bị không được thiết kế để sử dụng bình thường trong gia đinh nhưng vẫn có thể là nguồn gây nguy hiểm cho công chúng, ví dụ như các thiết bị được thiết kế để những người không có chuyên môn sử dụng trong các cửa hiệu và ở các trang trại, cũng thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.
CHÚ THÍCH 102: Ví dụ về các thiết bị thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này là máy xén lông động vật hoặc máy cắt lông động vật và thiết bị dùng cho hiệu cắt tóc.
Trong chừng mực có thể, tiêu chuẩn này đề cập đến những nguy hiểm thường gặp mà thiết bị có thể gây ra cho mọi người ở bên trong và xung quanh nhà ở. Tuy nhiên, nói chung tiêu chuẩn này không xét đến:
- việc trẻ em hoặc những người già yếu sử dụng thiết bị mà không có sự giám sát.
- việc trẻ em nghịch thiết bị.
CHÚ THÍCH 103: Cần chú ý
- đối với thiết bị được thiết kế để sử dụng trên xe, tàu thủy hoặc máy bay có thể cần có yêu cầu bổ sung;
các cơ quan chức năng Nhà nước về y tế, bảo hộ lao động và các cơ quan chức năng tương tự có thể có qui định bổ sung.
CHÚ THÍCH 104: Tiêu chuẩn này không áp dụng cho:
- thiết bị được thiết kế để sử dụng ở những nơi có điều kiện đặc biệt, như khí quyển có chứa chất ăn mòn hoặc dễ nổ (bụi, hơi hoặc khí);
- thiết bị xoa bóp (IEC 60335-2-32);
- thiết bị dùng cho mục đích y tế TCVN 7303 (IEC 60601).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
Quyết định công bố

Decision number

2127/QĐ-BKHCN , Ngày 02-10-2007