Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R1R9R5R8R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 5699-2-78:2013
Năm ban hành 2013

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-78: Yêu cầu cụ thể đối với phên nướng ngoài trời
Tên tiếng Anh

Title in English

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-78: Particular requirements for outdoor barbecues
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 60335-2-78:2008
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.120 - An toàn gia đình
Số trang

Page

15
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):180,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Điều này của Phần 1 được thay bằng:
Tiêu chuẩn này đề cập đến an toàn của phên nướng ngoài trời dùng cho gia đình và mục đích tương tự, điện áp danh định không lớn hơn 250 V.
Thiết bị không nhằm sử dụng bình thường trong gia đình nhưng đôi khi có thể là nguồn gây nguy hiểm cho công chúng, ví dụ như các thiết bị được thiết kế để những người không có chuyên môn sử dụng trong các cửa hiệu, trong ngành công nghiệp nhẹ và trong các trang trại, cũng thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.
CHÚ THÍCH 101: Ví dụ về các loại thiết bị như vậy là các thiết bị được sử dụng trong nhà hàng và khách sạn.
Ở chừng mực có thể, tiêu chuẩn này đề cập đến các mối nguy hiểm thường gặp mà thiết bị có thể gây ra cho mọi người ở bên trong và xung quanh nhà ở. Tuy nhiên nói chung tiêu chuẩn này không xét đến
- những người (kể cả trẻ em) mà
• năng lực cơ thể, giác quan hoặc tinh thần, hoặc
• thiếu kinh nghiệm và hiểu biết
làm cho họ không thể sử dụng thiết bị một cách an toàn khi không có sự giám sát hoặc hướng dẫn;
- trẻ em đùa nghịch với thiết bị.
CHÚ THÍCH 102: Cần lưu ý
- đối với thiết bị được thiết kế để sử dụng trên tàu thủy có thể cần các yêu cầu bổ sung;
- các cơ quan có thẩm quyền về y tế, bảo hộ lao động và các cơ quan có thẩm quyền tương tự có thể qui định các yêu cầu bổ sung.
CHÚ THÍCH 103: Tiêu chuẩn này không áp dụng cho:
- phên nướng để sử dụng trong nhà (TCVN 5699-2-9 (IEC 60335-2-9));
- thiết bị được thiết kế để đốt than củi hoặc chất đốt tương tự;
- thiết bị được thiết kế dành riêng cho mục đích công nghiệp;
- thiết bị được thiết kế để sử dụng ở những nơi có điều kiện môi trường đặc biệt như khí quyển có chứa chất ăn mòn, dễ cháy nổ (bụi, hơi, hoặc khí);
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7699-2-52 (IEC 60068-2-52), Thử nghiệm môi trường-Phần 2:Các thử nghiệm-Thử nghiệm Kb:Sương muối, chu kỳ (dung dịch natri clorua)
Quyết định công bố

Decision number

2590/QĐ-BKHCN , Ngày 22-08-2013