Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R2R0R1R5R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 5699-2-102:2013
Năm ban hành 2013

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-102: Yêu cầu cụ thể đối với các thiết bị đốt khí đốt, dầu và nhiên liệu rắn có kết nối điện
Tên tiếng Anh

Title in English

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 60335-2-102:2009
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.120 - An toàn gia đình
Số trang

Page

18
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):216,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Điều này của Phần 1 được thay bằng:
Tiêu chuẩn này qui định về an toàn của thiết bị đốt khí đốt, dầu và nhiên liệu rắn có kết nối điện, dùng trong gia đình và các mục đích tương tự, điện áp danh định không lớn hơn 250 V đối với thiết bị một pha và 480 V đối với thiết bị khác.
Tiêu chuẩn này đề cập đến các khía cạnh an toàn điện và một số khía cạnh an toàn khác của các thiết bị này. Tất cả các khía cạnh an toàn được đề cập nếu thiết bị phù hợp với tiêu chuẩn liên quan dùng cho thiết bị đốt nhiên liệu. Nếu thiết bị có lắp nguồn gia nhiệt bằng điện thì thiết bị cũng phải phù hợp với phần 2 liên quan của TCVN 5699 (IEC 60335).
CHÚ THÍCH 101: Ví dụ về thiết bị thuộc phạm vi của tiêu chuẩn này là:
- lò hơi sưởi ấm tập trung;
- thiết bị cung cấp thực phẩm thương mại;
- thiết bị nấu ăn;
- thiết bị giặt là và làm sạch;
- thiết bị sưởi phòng;
- thiết bị sưởi ấm không khí;
- thiết bị đun nước nóng;
Thiết bị không nhằm sử dụng bình thường trong gia đình nhưng đôi khi có thể là nguồn gây nguy hiểm cho công chúng, ví dụ như thiết bị được thiết kế để những người không có chuyên môn sử dụng trong các cửa hiệu, trong ngành công nghiệp nhẹ và trong các trang trại, thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.
Ở chừng mực có thể, tiêu chuẩn này đề cập đến các mối nguy hiểm thường gặp mà thiết bị có thể gây ra cho mọi người ở bên trong và xung quanh nhà ở. Tuy nhiên, nói chung tiêu chuẩn này không xét đến
- những người (kể cả trẻ em) mà
• năng lực cơ thể, giác quan hoặc tinh thần; hoặc
• thiếu kinh nghiệm và hiểu biết
làm cho họ không thể sử dụng thiết bị một cách an toàn khi không có sự giám sát và hướng dẫn;
- việc trẻ em đùa nghịch với thiết bị.
CHÚ THÍCH 102: Cần lưu ý
- đối với thiết bị được thiết kế để sử dụng trên xe, tàu thủy hoặc máy bay có thể cần các yêu cầu bổ sung;
- các cơ quan có thẩm quyền về y tế, bảo hộ lao động và các cơ quan có thẩm quyền tương tự có thể qui định các yêu cầu bổ sung.
CHÚ THÍCH 103: Tiêu chuẩn này không áp dụng cho:
- tiêu chuẩn được thiết kế riêng cho mục đích công nghiệp
- được thiết kế để sử dụng ở những nơi có điều kiện môi trường đặc biệt như khí quyển có chứa chất ăn mòn, dễ cháy nổ (bụi, hơi hoặc khí);
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
IEC 61558-2-4, Safety of power transformers, power supply units and similar devices-Part 2-3:Particular requirements for ignition transformers for gas and oil burners (An toàn đối với máy biến áp điện lực, bộ cấp nguồn và tương tự-Phần 2-3:Yêu cầu cụ thể đối với máy biến áp đánh lửa cho đầu đốt khí đốt và dầu)
ISO 3808, Road vehicles-Unscreened high-voltage ignition cables-General specifications, test methods and requirements (Phương tiện đường bộ-Cáp mồi cháy điện áp cao không có màn chắn-Qui định chung, phương pháp thử nghiệm và yêu cầu)
Quyết định công bố

Decision number

2590/QĐ-BKHCN , Ngày 22-08-2013