Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R3R7R7R7R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 5518:1991
Năm ban hành 1991

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thực phẩm - Phương pháp phát hiện và xác định vi khuẩn họ enterobacteriaceac
Tên tiếng Anh

Title in English

Foodstuffs - Methods for the detection and enumeration of enterobacteriaceac
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ST SEV 6076-87.
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

07.100.30 - Vi sinh học thực phẩm
Số trang

Page

13
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):156,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định những phương pháp phát hiện và xác định số vi khuẩn họ Enterobacteriaceae có trong thực phẩm.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 4887:1989 (ST SEV 3014-1981), sản phẩm thực phẩm và gia vị-Chuẩn bị mẫu để phân tích vi sinh vật,
Quyết định công bố

Decision number

613/QĐ. , Ngày 05-04-1991