Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R0R5R8R6R4R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 5466:2002
Năm ban hành 2002

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần A02: Thang màu xám để đánh giá sự thay đổi màu
Tên tiếng Anh

Title in English

Textiles - Tests for colour fastness - Part A02: Grey scale for assessing change in colour
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 105-A02:1993 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

TCVN
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

59.080.10 - Vật liệu dệt nói chung
Số trang

Page

5
Giá:

Price

50,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này mô tả thang màu xám dùng để xác định sự thay đổi màu của vật liệu dệt qua phép thử độ bền màu và cách sử dụng thang màu này. Việc quy định đo màu chính xác đối với thang màu xám được đưa ra như căn cứ chuẩn mực để đối chiếu các thang chuẩn sau một thời gian sử dụng đã có thể bị thay đổi so với các chuẩn mới được ban hành.
Quyết định công bố

Decision number

2926/ QĐ/ BKHCN , Ngày 30-12-2008