Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R0R3R7R2R7R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 5466:1991
Năm ban hành 1991

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Thang màu xám để đánh giá sự thay đổi màu
Tên tiếng Anh

Title in English

Textiles - Test of colour fastness - Grey scale for assessing change in colour
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 105-A02:1987 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

59.080.10 - Vật liệu dệt nói chung
Số trang

Page

5
Giá:

Price

50,000 VNĐ