Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R7R9R0R9R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 5142:2008
Năm ban hành 2008

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật - Các phương pháp khuyến cáo
Tên tiếng Anh

Title in English

Analysis of pesticide residues - Recommended methods
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.050 - Phương pháp thử và phân tích thực phẩm nói chung
Số trang

Page

40
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 200,000 VNĐ
Bản File (PDF):480,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Các phương pháp phân tích liệt kê dưới đây được tổng kết từ kinh nghiệm thực hành của Ủy Ban Codex về Dư lượng Thuốc bảo vệ thực vật, được xem xét để xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật theo quy định. Danh mục đưa ra trong điều 2 chưa đề cập hết mọi khía cạnh và có thể áp dụng các phương pháp không có trong danh mục này miễn là chúng có thể cho kết quả chính xác khi sử dụng các phương pháp đó.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
Quyết định công bố

Decision number

1169/QĐ-BKHCN , Ngày 16-06-2008