Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R3R2R4R6R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 4990:1989
Năm ban hành 1989

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Kiểm tra thống kê chất lượng sản phẩm - Thuật ngữ và định nghĩa
Tên tiếng Anh

Title in English

Statistical quality control - Terms and definitions
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ST SEV 547-84
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.120.30 - Áp dụng các phương pháp thống kê
Số trang

Page

43
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 172,000 VNĐ
Bản File (PDF):516,000 VNĐ