Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R2R8R8R1R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 4554:1988
Năm ban hành 1988

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thống kê ứng dụng - Uớc lượng và khoảng tin cậy đối với tham số của phân bố Weibun
Tên tiếng Anh

Title in English

Applied statistics - Estimation and confidence intervals for parameters of Weibull distribution
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.120.30 - Áp dụng các phương pháp thống kê
Giá:

Price