Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R2R8R7R9R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 4552:1988
Năm ban hành 1988

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thống kê ứng dụng - Khoảng tin cậy và kiểm nghiệm giả thiết đối với các tham số của phân bố chuẩn
Tên tiếng Anh

Title in English

Applied statistics - Estimation and confidence intervals and testing of hypothesis for parameters of normal distribution
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.120.30 - Áp dụng các phương pháp thống kê
Số trang

Page

99
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 396,000 VNĐ
Bản File (PDF):1,188,000 VNĐ