Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R2R8R4R3R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 4509:1988
Năm ban hành 1988

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Cao su - Phương pháp xác định độ bền khi kéo căng
Tên tiếng Anh

Title in English

Rubber - Determination of tensile strength
Thay thế cho

Replace

Thay thế bằng

Replaced by

TCVN 4509:2006 (ISO 37 : 2005)
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

83.060 - Cao su
Số trang

Page

2
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):24,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử mẫu cao su đã lưu hóa để xác định các chỉ tiêu độ bền định dãn, độ bền kéo đứt, độ dãn dài khi đứt và độ dãn dư
Tiêu chuẩn không áp dụng cho các loại cao su cứng (ebonit)
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 1592:1987 , cao su-Yêu cầu chung khi thử cơ lý
Quyết định công bố

Decision number

28-QĐ , Ngày 05-04-1988