Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R9R7R2R0R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 3907:2011
Năm ban hành 2011

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Trường mầm non - Yêu cầu thiết kế
Tên tiếng Anh

Title in English

Kindergarden - Design requirements -
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

91.040.10 - Công trình công cộng
Lĩnh vực chuyên ngành

Specialized field

4.2.2 - An toàn xây dựng
3.2.1.2.2 - Y tế
Số trang

Page

27
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):324,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế khi xây dựng mới hoặc cải tạo các loại hình nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non (sau đây gọi chung là trường mầm non).
Tiêu chuẩn cũng có thể được áp dụng cho nhà trẻ, nhóm trẻ và lớp mẫu giáo độc lập.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 2622:1995, Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình-Yêu cầu thiết kế.
TCVN 4474:1987, Thoát nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế.
TCVN 4513:1988, Cấp nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế.
TCVN 5687:2010, Thông gió, điều hòa không khí-Tiêu chuẩn thiết kế.
TCVN 6772:2000, Chất lượng nước. Nước thải sinh hoạt-Giới hạn ô nhiễm cho phép.
TCVN 7114-1:2008, Ecgônômi. Chiếu sáng nơi làm việc. Phần 1:Trong nhà
TCVN 7114-3:2008, Ecgônômi. Chiếu sáng nơi làm việc. Phần 3:Yêu cầu chiếu sáng an toàn và bảo vệ tại những nơi làm việc ngoài nhà
TCVN 8052-1:2009, Tấm lợp bi tum dạng sóng-Phần 1-Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 8053:2009, Tấm lợp dạng sóng-Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt.
TCXD 16:1986, Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng.
TCXD 25:1991, Đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng-Tiêu chuẩn thiết kế.
TCXD 27:1991, Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng-Tiêu chuẩn thiết kế.
TCXD 29:1991, Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng. Tiêu chuẩn thiết kế.
TCXDVN 46:2007, Chống sét cho công trình xây dựng-Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.
TCXDVN 394:2007, Tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng-Phần an toàn điện.
Quyết định công bố

Decision number

2585/QĐ-BKHCN , Ngày 23-08-2011