Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R1R6R2R7R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 3573:1981
Năm ban hành 1981

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Các chỉ tiêu thống kê về độ chính xác và tính ổn định của các nguyên công công nghệ - Các phương pháp tính các chỉ tiêu đó
Tên tiếng Anh

Title in English

Statistical indexes of precision and stability of technological operations - Methods of calculation
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.120.30 - Áp dụng các phương pháp thống kê
Số trang

Page

15
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):180,000 VNĐ