Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R1R1R0R8R2*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 2601:1978
Năm ban hành 1978

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Kiểm tra thống kê chất lượng - Các số ngẫu nhiên phân bố đều
Tên tiếng Anh

Title in English

Statistical quality control - Random numbers
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.120.30 - Áp dụng các phương pháp thống kê
Giá:

Price