Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R0R9R5R8R4*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 2361:1978
Năm ban hành 1978

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Gang đúc lò cao
Tên tiếng Anh

Title in English

The first melting cast - Iron
Thay thế bằng

Replaced by

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2361:1989 , Gang đúc - Yêu cầu kỹ thuật
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

77.080.10 - Gang đúc và gang thỏi
Số trang

Page

7
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):84,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho gang đúc luyện ở lò cao.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 1821:1976 , Gang thép-Phương pháp phân tích hóa học-Xác định hàm lượng cacbon tổng số.
TCVN 1811:1976 , Gang thép-Quy định chung-Phương pháp chuẩn bị mẫu để phân tích hóa học .
Quyết định công bố

Decision number

508-KHKT/QĐ , Ngày 05-04-1978