Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R0R5R3R9R5*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 1811:1976
Năm ban hành 1976

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Gang thép - Quy định chung - Phương pháp chuẩn bị mẫu để phân tích hóa học
Tên tiếng Anh

Title in English

Steel and Cast iron - General rules - Method for preparation of samples for chemical analysis
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

77.080.20 - Thép nói chung
77.080.10 - Gang đúc và gang thỏi
Số trang

Page

4
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):48,000 VNĐ