Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R2R7R9R6R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 1978:1988
Năm ban hành 1988

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Đồ hộp - Xác định hàm lượng chì bằng phương pháp trắc quang
Tên tiếng Anh

Title in English

Canned foods - Determination of lead content by photometric method
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ST SEV 5338 - 85.
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.040 - Nông sản thực phẩm nói chung
Số trang

Page

4
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):48,000 VNĐ
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 1976:1988 , đồ hộp-phương pháp xác định hàm lượng kim loại nặng-quy định chung