Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R0R0R5R4R3R2*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 1815:1976
Năm ban hành 1976

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Gang thép - Phương pháp phân tích hóa học - Xác định hàm lượng photpho
Tên tiếng Anh

Title in English

Steel and cast iron - Chemical analysis - Determination of phosphorus content
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

77.080.10 - Gang đúc và gang thỏi
77.080.20 - Thép nói chung
Số trang

Page

6
Giá:

Price

50,000 VNĐ
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 1811:1976 , Gang thép-Quy định chung-Phương pháp chuẩn bị mẫu để phân tích hóa học .
Quyết định công bố

Decision number

437-KHKT/QĐ , Ngày 05-04-1976