Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R4R8R8R8R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 1451:1998
Năm ban hành 1998

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Gạch đặc đất sét nung
Tên tiếng Anh

Title in English

Solid clay bricks
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

91.100.25 - Sản phẩm gốm xây dựng
Giá:

Price

Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch đặc sản xuất từ đất sét (có thể có phụ gia) bằng phương pháp dẻo và được nung ở nhiệt độ thích hợp, dùng để xây móng, tường và các bộ phận khác của công trình có trát hoặc ốp bên ngoài. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại gạch đặc có khối lượng thể tích nhỏ hơn 1600 kg/m³.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 6355-1:1998, Gạch xây-Xác định cường độ nén.
TCVN 6355-2:1998, Gạch xây-Xác định cường độ uốn.
TCVN 6355-3:1998, Gạch xây-Xác định độ hút nước.
TCVN 6355-5:1998, Gạch xây-Xác định khối lượng thể tích.
TCVN 6355-7:1998, Gạch xây-Xác định vết tróc do vôi.