Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R9R1R2R3R4*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13729:2023
Năm ban hành 2023

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Đánh giá thiết bị điện và điện tử liên quan đến giới hạn phơi nhiễm lên người trong trường điện từ (0 Hz đến 300 GHz)
Tên tiếng Anh

Title in English

Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz)
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 62311:2019
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

97.030 - Dụng cụ điện gia dụng nói chung
Số trang

Page

40
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 200,000 VNĐ
Bản File (PDF):480,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết bị điện và điện tử mà thiết bị này không áp dụng tiêu chuẩn sản phẩm chuyên dụng hoặc tiêu chuẩn dòng sản phẩm liên quan đến phơi nhiễm lên người trong trường điện từ.
Tiêu chuẩn này đề cập đến thiết bị có bộ bức xạ có chủ ý hoặc không có chủ ý cũng như sự kết hợp của chúng.
Tiêu chuẩn này cung cấp các phương pháp đánh giá và tiêu chí để đánh giá các thiết bị dựa theo các giới hạn phơi nhiễm lên người liên quan đến trường điện, trường từ và trường điện từ. Phạm vi dải tần từ 0 Hz đến 300 GHz.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
IEC 60050-161:1990, International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 161:Electromagnetic compatibility (Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế – Phần 161:Tương thích điện từ)
IEC 62232:2017, Determination of RF field strength, power density and SAR in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure (Xác định cường độ trường tần số radio, mật độ công suất và SAR trong khu vực gần với trạm gốc truyền thông radio đối với mục đích đánh giá phơi nhiễm lên người)
Quyết định công bố

Decision number

2362/QĐ-BKHCN , Ngày 19-10-2023
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/E 9 - Tương thích điện từ