Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R6R7R5R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13538:2022
Năm ban hành 2022

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thiết bị leo núi – Dây phụ kiện – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử
Tên tiếng Anh

Title in English

Mountaineering equipment – Accessory cord – Safety requirements and test methods
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

BS EN 564:2014 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

97.220.40 - Thiết bị thể thao ngoài trời và dưới nước
Số trang

Page

12
Giá:

Price

100,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn và phương pháp thử đối với dây phụ kiện, được cung cấp dưới dạng cuộn vào ru lô hoặc các đoạn dây với độ dài khác nhau, sử dụng cho hoạt động leo núi bao gồm cả trèo núi.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
ISO 2307:2010, Fibre ropes – Determination of certain physical and mechanical properties (Dây xơ – Xác định một số tính chất vật lý và cơ học)
Quyết định công bố

Decision number

877/QĐ-BKHCN , Ngày 31-05-2022
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Viện Khoa học thể dục thể thao