Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R5R6R9R2*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13459:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phương pháp xác định thể tích thân cây gỗ từ đường kính gốc
Tên tiếng Anh

Title in English

Methods for determining the tree volume from base diameters
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

65.020 - Trang trại và lâm nghiệp
Số trang

Page

26
Giá:

Price

150,000 VNĐ
Quyết định công bố

Decision number

3441/QĐ-BKHCN , Ngày 28-12-2021
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt nam