Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R3R8R3R4*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13412:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Quần áo bảo vệ chống hóa chất lỏng – Yêu cầu tính năng đối với quần áo có các kết nối kín với chất lỏng (loại 3) hoặc kín với tia phun (loại 4), bao gồm các hạng mục chỉ cung cấp sự bảo vệ các phần cơ thể (loại PB [3] và PB [4])
Tên tiếng Anh

Title in English

Protective clothing against liquid chemicals - Performance requirements for clothing with liquid-tight (Type 3) or spray-tight (Type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only (Types PB [3] and PB [4])
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

BS EN 14605:2005 with AMD 1:2009 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.340.10 - Quần áo bảo hộ
Số trang

Page

16
Giá:

Price

100,000 VNĐ
Quyết định công bố

Decision number

2992/QĐ-BKHCN , Ngày 22-11-2021
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Viện Trang thiết bị và Công trình y tế