Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R4R3R8R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13387-2-67:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thiết bị điện y tế – Phần 2–67: Yêu cầu riêng về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu của thiết bị duy trì oxy
Tên tiếng Anh

Title in English

Medical electrical equipment – Part 2–67: Particular requirements for basic safety and essential performance of oxygen–conserving equipment
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 80601-2-67:2020
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

11.040.10 - Thiết bị hồi sức, gây mê và hô hấp
Số trang

Page

67
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 268,000 VNĐ
Bản File (PDF):804,000 VNĐ
Quyết định công bố

Decision number

3428/QĐ-BKHCN , Ngày 28-12-2021
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Viện Trang Thiết bị và Công trình y tế