Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R4R4R2R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13376-3:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Hệ thống ngoài cơ thể cho lọc máu – Phần 3: Thiết bị lọc huyết tương
Tên tiếng Anh

Title in English

Extracorporeal systems for blood purification – Part 3: Plasmafilters
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 8637-3:2018
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

11.040.40 - Mô cấy dùng cho mổ xẻ, lắp bộ phận giả và chỉnh hình
Số trang

Page

21
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):252,000 VNĐ
Quyết định công bố

Decision number

3428/QĐ-BKHCN , Ngày 28-12-2021
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Viện Trang Thiết bị và Công trình y tế

FB Chat.txt