Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R2R8R9R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13343:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia – Yêu cầu về cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

91.020 - Quy hoạch vật chất. Quy hoạch đô thị
Giá:

Price

Quyết định công bố

Decision number

2504/QĐ-BKHCN , Ngày 08-10-2021