Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R1R3R0R4*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13333:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Hệ thống chữa cháy bằng Sol-khí - Yêu cầu về thiết kế, lắp đặt, kiểm tra và bảo dưỡng
Tên tiếng Anh

Title in English

Aerosol Fire-Extinguishing systems - Specifications for design, installation, inspection and maintenance
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

Được xây dựng trên cơ sơ tham khảo NFPA 2010:2020 ,MOD - Tương đương 1 phần hoặc được xây dụng trên cơ sở tham khảo
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.220.10 - Chữa cháy
Số trang

Page

29
Giá:

Price

150,000 VNĐ
Quyết định công bố

Decision number

1577/QĐ-BKHCN , Ngày 16-06-2021
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Cục cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ