Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R0R5R0R5*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13328:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thiết bị leo núi – Mũ bảo hiểm cho người leo núi – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử
Tên tiếng Anh

Title in English

Mountaineering equipment – Helmets for mountaineers – Safety requirements and test methods
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

BS EN 12492:2012 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

97.220.40 - Thiết bị thể thao ngoài trời và dưới nước
13.340.20 - Thiết bị bảo hộ
Số trang

Page

27
Giá:

Price

150,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn và phương pháp thử đối với mũ bảo hiểm để sử dụng khi leo núi.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
EN 960:2006, Headforms for use in the testing of protective helmets (Dạng đầu để sử dụng trong thử mũ bảo vệ).
ISO 6487, Ro advehicles – Measurement techniques in impact tests – Instrumentation (Phương tiện giao thông đường bộ – Kỹ thuật đo lường trong các thử nghiệm va chạm – Thiết bị đo).
Quyết định công bố

Decision number

1347/QĐ-BKHCN , Ngày 25-05-2021
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Viện Khoa học Thể dục Thể thao